Tuesday, December 11, 2012

OVER POPULATION: THE REAL KEY TO PROGRESSLUMABAS ang isang ulat kaugnay ng pagsasaliksik na ang malaking populasyon ng Pilipinas ang siya mismong hagdan at pundasyon ng ating bansa sa pag-unlad.
Direktang tinukoy dito ang 10 milyong overseas Pinoy na nagmula sa hanay ng malaking bloke ng populasyon ng mga kabataan.
Maging ang dambuhalang business processing outsourcing (BPO) kung saan nagtatatrabaho ang milyon call center agents—ang siyang nagsisilbing gulugod sa pag-unlad ng Pilipinas.
Taliwas sa US, Europe at China na humihina ang negosyo, masiglang masigla ang ekonomiya ng Pilipinas sa larangang ito bunga ng MILYONG KABATAANG nagtatrabaho sa ibang bansa at sa BPO industry.
Ito ang mismong argumento laban sa Reproductive Health bill na ang layunin ay pigilin ang laki ng populasyon ng Pilipinas.
Kapag pinigil ang paglago ng populasyon, kasingkahulugan ito ng PAGBAWAS sa bilang ng bulto-bultong hanay ng mga kabataan sa hinaharap.
Sinasabing nabangkarote ang US at Europe dahil sa maliit na BULTO ng mga nagtatrabahong kabataan taliwas sa Pilipinas na milyong kabataan ang kumakayod upang sagipin sa krisis ang ating bansa.
Naniniwala ang mga eksperto na kapag hindi pinigil ang paglobo ng populasyon ng Pilipinas—makakapag-EXPORT tayo ng milyon-milyong KABATAANG magiging GULUGOD ng world economy.
Ayaw ng mga superpower na makaribal ang isang SUPER-PHILIPPINES sa hinaharap!
Kapag naging GULUGOD ng world economy ang mga WORKING YOUTH ng Pilipinas—magiging 10 ibayo ang dollar remittances na magpapabilis sa pag-unlad ng ating bansa.
Taliwas sa US at Europe na hindi nabiyayaan ng “closed-family ties”, likas na responsible ang working Filipino youth kasi’y nagpapadala sila ng multi-million dollar remittances sa kani-kanilang PAMILYA sa loob ng teritoryo ng Pilipinas.
Pero, higit na lolobo ang ekonomiya, sakaling ang dollar remittances na ito ay paikutin sa mga micro-industries na siyang tunay na magiging PUNDASYON ng ating pag-unlad sa hinaharap.
(EDITORIAL  ni Ka Ambo, Bulgar newspaper, Dec. 12, 2012 issue, UNEDITED, CC: bistado.blogspot.com/ bistadoniambo on twitter/ bistadokamao@yahoo.com/ 09173525272). 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home