Tuesday, January 29, 2013

Netizens are above the law

MASELAN ang oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng kontrobersiyal na Cyber Crime  Act.

Kailangang si Haring Solomon ang magpaliwanag  hinggil dito.
Nakapokus ang argumento sa “libelous post” sa facebook.
Ayon sa abogado ng gobyerno, nagkakasala ng libel ang sinumang may account na mag-“like” o mag-klik ng “like” sa naturang paskil na  nakasira ng reputasyon ng isang tao.
Para sa gobyerno, guilty ng libel ang mga magla-like sa ganitong klase ng post sa facebook.
Pero, ayon sa mga kontra sa naturang batas, walang nilalabag na batas ang mga nagla-like sa “libelous post” sapagkat  ginagamit lang nila ang freedom of expression; at hindi rin sila ang orihinal na nag-post dito.
Nangangatwiran ang solicitor general, na kapag hindi kinasuhan ng libel ang mga nagla-like sa libelous post, mistulang binalewala na rin ang “reputasyon” ng isang tao.
Nagugulo ang mga mahistrado at mga eksperto sa isyung ito sa cyber act dahil binabasa o binibigyan nila ng interpretasyon ang sitwasyon batay sa “depinisyong umiiral” o batay sa mga naunang batas o kalakaran.
Dapat maunawaan ng mga mahistrado na nalipasan na nang uso at pagiging epektibo ang mga “aklat sa akademya” bunga na rin ng hindi maawat na pag-unlad ng   teknolohiya.
Ang teknolohiya kasi ay ipinakakahulugan lamang nila sa pisikal na pagbabago ng mga gadgets, pero nalimutan nila na ang progreso ay hindi nakakapit lamang sa “materyal na bagay” bagkus ay kakambal nito ang tinatawag na “non-matter” o  mga hindi pisikal na bagay o sitwasyon.
Halimbawa, ang libelous post ay tama na ikumpara sa isang bulletin board, pero nagkamali ng interpretasyon ang mga mahistrado o ekspertong abogado.
Nang wala pa ang internet, kapag nagsulat ng libelous statement sa bulletin board, maaaring mag-comment lamang ng verbal ang makakabasa nito, pero malabo na makisulat ang “nakikibasa” sa naturang dingding.
Pero, may sariling komento ang nakabasa, kung saan “sasarilinin na lamang ito o mananatiling ibinubulong bulong niya sa kanyang isip” kahit pa sabihing nakikisimpatiya siya sa nag-post sa bulletin board.
Dahil sa teknolohiya, modernisasyon, nagagawa na ng mga tao na ang “laman ng utak” ay maisulat sa cyberspace kung saan nakaaabot sa kaisipan din ng buong mundo.
Sa totoo lang, ang facebook o website post—ay wala namang ginamit na ballpen, lapis o ink---kaya’t puwedeng ituring itong “EXTENSION NG IDEA” na masuwerteng naimbento ng tao na mai-post sa cyberspace.
Kung ang “pag-like” sa libelous post ay isang SIMPLENG IDEA—nasaan ang pagbabawal dito?
Maaari mo bang ibawal ang “unlimited market of ideas”?
Iyan ang argumento na dapat suriin at saliksikin ng mga mahistrado.
Ang pag-post  sa alinmang cyberspace innovations tulad ng facebook at twitter ay isang neo-physical expression of conscious and subconcious mind—kaya’t walang batas na nilalabag dito.
Neo-physical ang internet post, kasi’y hindi ito aktuwal na materyal na bagay bagkus ito ay isang “bagong entidad” sa nagbabagong mundo ng komunikasyon.
Walang batas sa balat na lupa na nagbibigay ng kompleto at kongretong NEO-PHYSICAL characteristics ng post sa internet,  kaya’t natutuliro ang mga eksperto.
Kung ang naturang “internet post sa facebook’ na isang
“neo-matter” na siyang porma kung paano isinulat ang idea  at bagong terminong pang-komunikasyon—malinaw na WALANG BATAS na nakakasakop dito.
Maunawaan sana ito ng lahat.
(EDITORIAL NI KA AMBO, Bulgar newspaper, Jan. 30, 2013 issue. UNEDITED. bistadokamao@yahoo.com/ 09173525272. bistadoniambo on twitter.)